Friday, May 24, 2024

THANSA  WNGLAINAI

Buphang uaphang.

Toksa toktwi;

Chwrai khonai

Sikla – wngtwtwi

Bwkha – bogwla chatwtwi

Hamjakmani phaitwtwi,

Hamjakmani phaima jora .

Mokolni muktwi yortwtwi;

Siya tongmani sima jora,

Chikon tongmai torma jora;

Sokphaikha chini hano

manma jora.

Jotono pal wngtwtwi!!

Jotono pal wnglaiwi

Chwng tisawi yak,

Phaibadi bayap song,

Wnglaisinai Thansa !!

Previous articleDopha – by Naresh Debbarma
Next articleChini Kokborok

Related Articles

Leave a Reply

- Advertisement -spot_img

Archives

%d bloggers like this: